Topcom BUTLER 5750 User Manual

119 Comments


Een defect toestel moet worden geretourneerd aan het onderhoudscentrum van Topcom samen met de aankoopbon. Gebruik nooit gewone, niet-oplaadbare batterijen. Page Contestador 1 Llame a su contestador. Have you seen our range of Android Projectors? Een Handset Verwijderen, Een Basis Selecteren, De Intercomfunctie Gebruiken Extra handsets en basisstations Een handset verwijderen Deze procedure moet worden uitgevoerd op een andere handset dan die die u wilt verwijderen. We may look into this media player in the future. Personalise the handset Prefix code It is possible to use your telephone with a prefix number.


Consumables or defects causing a negligible effect on operation or value of the equipment are not covered. Any warranty claims will be invalid if the unit has been repaired, altered or modified by the buyer or by unqualified, non-officially appointed Topcom service centres. Gebruik geen andere laders, omdat dit de batterijcellen kan beschadigen.

Gebruik nooit gewone, niet-oplaadbare batterijen. Beginnen - 2A Achteraanzicht van basis - A. Telefoonkabel De handset installeren 1 Open het batterijgedeelte zoals weergegeven in afb. Linker soft menu key OK-toets - 2C Handset - Basis Elk menu geeft een lijst met opties. De menukaart staat in de volgende paragraaf. De telefoon gebruiken Een normaal telefoongesprek voeren Direct kiezen 1 Druk op de opnemen-toets om het nummer te bellen.

De telefoon gebruiken U kunt het belvolume uitzetten tijdens inkomende oproep door "Stil" te selecteren. Handenvrij-modus Met handenvrij kunt u met uw oproeper praten zonder de handset vast te houden.

Andere mensen in de kamer kunnen ook meeluisteren naar beide sprekers tijdens uw gesprek. Telefoonboek Druk eenmaal op "2" en wacht totdat de aanwijzer naar het volgende teken gaat en druk tweemaal op "2" om eerst "A" en vervolgens "B" te selecteren.

Tijdens het invoeren van tekst verschijnt het beschikbare teken onder elke toets onder in de display. Telefoonboek De naam, het nummer en de toegewezen belmelodie verschijnen in de display. Nummerweergave oproeper 6 Druk op de bestemmingshandset op de rechter menutoets om te bevestigen of op de linker menutoets om de overdracht te annuleren. De handset naar eigen wens instellen De ontvangen oproepen lezen 1 Druk op de omlaag-toets.

De lijst met ontvangen oproepen verschijnt op de display. Dit is een combinatie van ontvangen en gemiste oproepen. De handset naar eigen wens instellen De huidige instelling wordt weergegeven. De handset naar eigen wens instellen De verlichtingstijd van de display instellen U kunt het aantal seconden dat de display verlicht blijft nadat u voor het laatst een toets hebt ingedrukt, aanpassen.

Basisinstellingen Datum en tijd instellen 1 Selecteer het menu. Hulpmiddelen De kiesmodus veranderen: Recall Flash Druk op de flashtoets "R" toets 4 — afb. Extra handsets en basisstations 7 Bewerk de dag van de afspraak en selecteer "Opsl. Extra handsets en basisstations Een handset verwijderen Deze procedure moet worden uitgevoerd op een andere handset dan die die u wilt verwijderen. Dit antwoordapparaat kan vanaf de handset en op afstand worden bediend.

Beantwoorder Alle boodschappen worden afgespeeld in de luidsprekermodus, om te wisselen tussen oorstuk en luidspreker drukt u op de opnemen -toets Als het antwoordapparaat uitgeschakeld is, verschijnt het -pictogram.

Beantwoorder 5 Selecteer "Beantw. Druk op "Wis" om te wissen of op "Stop" om het afspelen te onderbreken. Een uitgaande boodschap selecteren antwoordmodus 1 Selecteer het menu.

Een memo wordt gezien als een inkomend bericht dat later kan worden opgehaald door de gebruiker. Beantwoorder 1 Selecteer het menu. Als het antwoordapparaat is ingeschakeld en er een oproep binnenkomt, zal het apparaat automatisch OGM 2 afspelen antwoordfunctie zonder opgenomen bericht van beller. Bij het beluisteren van de berichten, zal de interne stem zeggen dat het geheugen vol is en zullen vervolgens de berichten worden afgespeeld.

Beantwoorder 6 Spreek uw bericht in. De opname stopt automatisch na 2 minuten. Een defect toestel moet worden geretourneerd aan het onderhoudscentrum van Topcom samen met de aankoopbon. Als het toestel defect raakt tijdens de garantieperiode, zal Topcom of een van haar bevoegde onderhoudscentra de defecten ingevolge materiaal- of fabricagefouten kostenloos repareren. Topcom zal naar eigen inzicht voldoen aan haar garantieverplichtingen door de defecte toestellen, of onderdelen ervan, te repareren of te vervangen.

Afvoeren van het toestel milieu 14 Afvoeren van het toestel milieu Op het einde van de levenscyclus van het product mag u dit product niet met het normale huishoudelijke afval weggooien, maar moet u het naar een inzamelpunt brengen voor de recyclage van elektrische en elektronische apparatuur. N'utilisez jamais de batteries ordinaires non-rechargeables. Lire le message sortant 4 Appuyez sur 4 pour lire le message sortant actuel. Verwenden Sie niemals normale, nicht-aufladbare Batterien.

Das ist notwendig, um Namen in das Telefonbuch einzugeben, zum Benennen des Mobilteils, Entgangene Anrufe werden mit einem blinkenden Symbol im Display angezeigt. Die aktuelle Einstellung erscheint im Display.

Diese Funktion kann ein- oder ausgeschaltet werden. Wiederholen g h i j k l m n o Sie diesen Schritt. Tecla OK Base Modo manos libres El modo manos libres le permite hablar con su interlocutor sin sujetar el terminal.

Para eliminar una entrada: Para eliminar todas las entradas: Personalizar el terminal 3 Pulse la tecla Descolgar para iniciar la llamada. Personalizar el terminal 3 Seleccione "Tiempo ilum.

Terminales y bases adicionales 10 Regrese al modo de espera. Para eliminar la cita: Terminales y bases adicionales Eliminar un terminal Este procedimiento debe llevarse a cabo desde un terminal diferente al que desea eliminar.

Puede manipularse bien desde el terminal, o bien de forma remota. Contestador 1 Llame a su contestador. Page of Go. You can also drag and drop files, or use Internet Download Manager from command line.

Internet Download Manager can dial your modem at the set time, download the files you want, then hang up or even shut down your computer when it's done. Other features include multilingual support, zip preview, download categories, scheduler pro, sounds on different events, HTTPS support, queue processor, html help and tutorial, enhanced virus protection on download completion, progressive downloading with quotas useful for connections that use some kind of fair access policy or FAP like Direcway, Direct PC, Hughes, etc.

It also features complete Windows 8. The new version also adds improved integration for IE 11 and IE based browsers, redesigned and enhanced download engine, the unique advanced integration into all latest browsers, improved toolbar, and a wealth of other improvements and new features.

Cnet Rating Most Popular. More Awards and testimonials. According to the opinions of IDM users Internet Download Manager is a perfect accelerator tool to download your favorite software, games, cd, dvd and mp3 music, movies, shareware and freeware programs much faster! Try award-winning Internet Download Manager for Free!

You may watch IDM video review.